Lt. Palagawad... Mag-uunahan ang Paa mo sa Hukay!

Lt. Palagawad: Mag-uunahan ang paa mo sa Hukay: Directed by Dante Pangilinan. With Chuck Perez, Efren Reyes Jr., Monica Herrera, Lani Lobangco.

Image for movie Lt. Palagawad... Mag-uunahan ang Paa mo sa Hukay!