Ang Lihim ni Rosa Henson sa Buhay ni Kumander Lawin

Action

A story about the life of Rosa Henson and Kumander Lawin.

Image for movie Ang Lihim ni Rosa Henson sa Buhay ni Kumander Lawin