Ang Daigdig ay isang Butil na Luha

The World Is a Drop of Tear

Image for movie Ang Daigdig ay isang Butil na Luha