Tatlong Mukha ni Rosa Vilma

A Vilma Santos and Edgar Mortiz film

Image for movie Tatlong Mukha ni Rosa Vilma