Patigasan... ang Labanan

Eddie Garcia and Paquito Diaz teams-up in a comedy film

Image for movie Patigasan... ang Labanan