Para sa 'Yo ang Bala Ko!

An action film

Image for movie Para sa 'Yo ang Bala Ko!