Ano ang Kulay ng mga Nakalimutang Pangarap?

Drama

Teresa (Rustica Carpio) has worked for the Bautista family since she was seventeen. She was the nanny of siblings Stella, Vince and Andre (Jackie Lou ...

Image for movie Ano ang Kulay ng mga Nakalimutang Pangarap?