Mabuting Kaibigan Masamang Kaaway

Action

It's the story of friendship and betrayal.

Image for movie Mabuting Kaibigan Masamang Kaaway