Iskalawag: Ang Batas Ay Batas

Action

An Filipino action police film directed by Francis Posadas .

Image for movie Iskalawag: Ang Batas Ay Batas