Oo Na... Mahal Na Kung Mahal

Drama, Comedy, Romance

A Filipino coming-of-age film directed by Johnny Manahan.

Image for movie Oo Na... Mahal Na Kung Mahal