Tapang Sa Tapang

Action

A Filipino action film directed by Francis Posadas.

Image for movie Tapang Sa Tapang