Lumayo Ka Nga Sa Akin

Comedy

Divided into three "short films", each one pokes fun to a particular genre. Episode 1: Bala Sa Bala, Kamao Sa Kamao, Satsat Sa Satsat. Episode 2: Shak...

Image for movie Lumayo Ka Nga Sa Akin