Babae... Ngayon at Kailanman

Drama

Babae...Ngayon at Kailanman is a film adaptation of three Filipino short story masterpieces: Nick Joaquin's "May Day Eve", Amador Daguio's "Wedding D...

Image for movie Babae... Ngayon at Kailanman