Isang Gabi sa Iyo... Isang Gabi sa Akin

Drama, Comedy

A story between two women sharing the same man.

Image for movie Isang Gabi sa Iyo... Isang Gabi sa Akin