Ang Daigdig Ng Mga Api

Drama

This is the story of millions of Filipinos for them to live a life of penury.

Image for movie Ang Daigdig Ng Mga Api