Hindi Ka Na Sisikatan Ng Araw: Kapag Puno Na Ang Salop Part III

Action

Judge Valderama is once again on the loose. Will Lieutenant Guerrero finally meet his match?

Image for movie Hindi Ka Na Sisikatan Ng Araw: Kapag Puno Na Ang Salop Part III