Buhay Ng Buhay Ko

Drama

Hard life, oppressive, and unjust...the kind of world where two sisters revolve their lives in.

Image for movie Buhay Ng Buhay Ko