Mahal... Ginagabi Ka Na Naman

Action, Family, Comedy

Sequel to "Mahal... Saan ka nanggaling kagabi?". Johnny, the loving and obedient husband of Luding, must juggle family life and battle bad guys in the...

Image for movie Mahal... Ginagabi Ka Na Naman