Ang Kilabot at si Miss Pakipot

Action

A 1998 Filipino action film starring Rommel Padilla and Rita Magdalena.

Image for movie Ang Kilabot at si Miss Pakipot