Mahirap Palang Magpalaki ng Asawa!

Drama, Comedy

A 1976 Filipino film starring Nida Blanca and Eddie Rodriguez.

Image for movie Mahirap Palang Magpalaki ng Asawa!