Kahit May Mahal Ka Nang Iba

Drama, Romance

A 1993 Filipino steamy romantic drama starring Cristina Gonzales, Karla Estrada, and Albert Martinez.

Image for movie Kahit May Mahal Ka Nang Iba