Profile Image of Kisao Tobita

Kisao Tobita

1926-03-24