Profile Image of Hidekatsu Shibata

Hidekatsu Shibata

1937-03-25

Hidekatsu Shibata (柴田 秀勝) is a Japanese voice actor.