Profile Image of Kay Sutton

Kay Sutton

1915-06-14 - 1988-03-01