Profile Image of Frederik Jacobsen

Frederik Jacobsen

1876-09-12 - 1922-09-04