Profile Image of Viktor Khokhryakov

Viktor Khokhryakov

1913-07-26 - 1986-09-20