Profile Image of Yuen Yat-Choh

Yuen Yat-Choh

Member of the Yuen Clan and son of Simon Yuen Siu-Tin.