Profile Image of Einar Axelsson

Einar Axelsson

1895-02-25 - 1971-10-30