Profile Image of Lyubov Sokolova

Lyubov Sokolova

1921-07-31 - 2001-06-06