Cruel Romance

Adapted from a Republican-era novel called "The Fate of Jinxiu", Cruel Romance tells the story of Rong Jinxiu (Chen Qiao En, a country girl who travel...

Image for tv Cruel Romance